پژوهشگاه-هوافضا

با افتتاح مرکز رشد پژوهشگاه هوافضا توسط وزیر علوم صورت می‌گیرد

توسعه فناوری‌ها از "ماهواره" تا "کشاورزی بدون آب"در پژوهشگاه هوافضا

صبح امروز و در دومین هفته جهانی فضا با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه هوافضا افتتاح شد، در این مرکز رشد توسعه فناوری‌ها از ماهواره تا کشاورزی بدون آب در پژوهشگاه هوافضا صورت می‌گیرد.