کارگروه-زیست-فناوری

دریافت تأییدیه کمیته اخلاق از وزارت بهداشت و آغاز تست‌های بالینی داروهای ایرانی کرونا

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تاییدیه کمیته اخلاق وزارت بهداشت دریافت شده و در حال انجام تست‌های بالینی و تولید داروهای کرونا هستیم که تا دو هفته دیگر جواب آنها مشخص می‌‌شود.

ثبت اطلاعات تمامی پژوهشگران و اساتید شمالغرب کشور در حوزه زیست فناوری

مسئول مرکز هدایت زیست فناوری سازمان بسیج علمی و مدیر گروه زیست فناوری دانشگاه تبریز از ثبت اطلاعات تمامی پژوهشگران و اساتید شمالغرب کشور در حوزه زیست فناوری در سایت مرکز هدایت زیست فناوری سازمان بسیج علمی خبر داد.

تغییر شیوه حمایت سازمان بسیج علمی استان از طرح های مخترعین و مبتکرین در سال ۱۳۹۷

کارگروه های حمایتی پس از تحقیق و نیازسنجی، اولویت های پژوهشی حوزه های مختلف را برای سال ۱۳۹۷، در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی، کیفی سازی کالای ایرانی و تولید و اشتغال تدوین نمودند.