کالتک

آیا انسان مغناطیس را حس می‌کند؟

کشف حس ششم انسان توسط محققان موسسه تکنولوژی کالیفرنیا

یک بیوفیزیکدان از دانشگاه کالیفرنیا در این زمینه می‌گوید: «اگر من سرم را درون یک مایکروویو قرار دهم و آن را روشن کنم، مغز من می تواند به این امواج پاسخ دهد. اما این به آن معنا نیست که من توانسته‌ام این ریزامواج را حس کنم.»