کشت-های-مخلوط::خبرگزاری علم و فناوری
کشت-های-مخلوط

صادرات غیر نفتی فله ای و سرمایه هایی که از دست می رود ؛

۱۷۰۰۰ بشکه نفت خام برابر با فروش یک تن زعفران/ کاشت محصول به نام ایران و به کام اسپانیا

ایران بزرگترین تولید کننده ی زعفران است اما به دلایلی سود بالایی از این محصول عایدش نمی شود. بیشترین سود حاصل از زعفران ایرانی را اسپانیا به جیب می زند. تولید ارزش افزوده از زعفران مستلزم پیشرفت در صنایعی نظیر بسته بندی است که اروپا در آن پیشگام است.

ایجاد تحول در حوزه پژوهش علف های هرز ضروری است

لزوم آگاهی کشاورزان از بوم شناسی و زیست شناسی علف های هرز

بهبود وضعیت پژوهش های علف های هرز در کشور و جهت گیری آنها در مسیر توسعه راهبردهای مدیریت تلفیقی علاوه بر نقشی که در افزایش عملکرد گیاهان زراعی و کاهش هزینه های تولید دارد، منجر به ارتقاء بازدهی مصرف نهاده ها خواهد شد.