کشت-کلزا-در-گلستان-و-گرگان::خبرگزاری علم و فناوری
کشت-کلزا-در-گلستان-و-گرگان

اجرایی شدن پروژه مشترک دانشگاه و دولت در طرح خودکفائی تولید کلزا؛

۲۰۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران زهکشی می شوند

طرح خودکفایی کاشت کلزا در اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج در دانشگاه کشاورزی آغاز و در جهاد کشاورزی مازندران اجرایی شده و برنامه ریزی برای زهکشی ۲۰۰ هزار هکتار و کاشت کلزا آغاز شده است

خبرگزاری علم و فناوری گزارش می‌دهد :

گام نخست طرح خودکفائی دانه‌های روغنی در گرو اعتماد دستگاه اجرایی به دانشگاه

طرح خودکفایی تولید دانه‌های روغنی با بررسی همه جانبه در دانشگاه کشاورزی مازندران پاسخ داد و برای اجرای کامل نیاز به همت و پیگیری مسؤولان اجرایی در مازندران دارد

کشت کلزا در گلستان آغاز شد ؛

آنچه کشاورزان باید در مورد کشت کلزا بدانند

نکات مهمی در مورد کشت زراعت کلزا وجود دارد که کشاورزان در فصل کاشت برای بهره برداری بیشتر این محصول باید به آنها توجه کنند .