کشت-کلزا

رونق کشت کلزا در ممسنی

با توجه به در نظر گرفتن امنیت غذایی در کشور، شهرستان ممسنی بستر مناسبی برای کشت گیاه روغنی کلزا وجود دارد که برخی از کشاورزان این منطقه شروع به کاشت این محصول کرده اند.

اجرایی شدن پروژه مشترک دانشگاه و دولت در طرح خودکفائی تولید کلزا؛

۲۰۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران زهکشی می شوند

طرح خودکفایی کاشت کلزا در اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج در دانشگاه کشاورزی آغاز و در جهاد کشاورزی مازندران اجرایی شده و برنامه ریزی برای زهکشی ۲۰۰ هزار هکتار و کاشت کلزا آغاز شده است

خبرگزاری علم و فناوری گزارش می‌دهد :

گام نخست طرح خودکفائی دانه‌های روغنی در گرو اعتماد دستگاه اجرایی به دانشگاه

طرح خودکفایی تولید دانه‌های روغنی با بررسی همه جانبه در دانشگاه کشاورزی مازندران پاسخ داد و برای اجرای کامل نیاز به همت و پیگیری مسؤولان اجرایی در مازندران دارد

یک پژوهشگر کشاورزی عنوان کرد

امکان توسعه بیشتر کشت کلزا در شالیزارهای شمال کشور

یک پژوهشگر کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه کلزا در کاهش واردات دانه های روغنی، امکان کشت در شرایط متفاوت اقلیمی را از مهمترین مزایای این گیاه ذکر کرد.