کشف-سیاره-جدید

تماشا کنید: نزدیک ترین سیاره فراخورشیدی به زمین که شاید روزی به آن سفر کنیم!

سیاره فراخورشیدی «بتا پیکتوریس سی» دومین سیاره کشف شده یک سامانه خورشیدی به همین نام است است. ستاره‌شناسان این سیاره را با استفاده از روش شتاب محوری کشف کرده‌اند. همانطور که می‌دانید درحالی که سیارات به دور ستاره‌ها می‌چرخند، خود ستاره‌ها نیز ساکن نمانده و حرکت می‌کنند، بنابراین هم سیارات و هم ستاره ها به یکدیگر نیروی کشش گرانشی وارد کرده و مدار در اطراف یک مرکز ثقل متقابل است.

فیزیکدانان سیاره‌ای کشف کرده‌اند که ۴ خورشید دارد+عکس

هر ستاره دارای دوره عمر می‌باشد که بسته به نوع ستاره متفاوت است. ستارگان حجیم با نور بیشتر و حرارت زیاد عمر کوتاهتری نسبت به ستارگان کم نور و کوچک دارند. پایان عمر هر ستاره بستگی به میزان ذخیره هیدروژن در آن دارد. زمانی که هیدروژن درون ستاره‌ای پایان یابد هلیوم تبدیل به سوخت اصلی می‌شود و می‌سوزد.

فیزیکدانان سیاره‌ای کشف کرده‌اند که ۴ خورشید دارد+عکس

هر ستاره دارای دوره عمر می‌باشد که بسته به نوع ستاره متفاوت است. ستارگان حجیم با نور بیشتر و حرارت زیاد عمر کوتاهتری نسبت به ستارگان کم نور و کوچک دارند. پایان عمر هر ستاره بستگی به میزان ذخیره هیدروژن در آن دارد. زمانی که هیدروژن درون ستاره‌ای پایان یابد هلیوم تبدیل به سوخت اصلی می‌شود و می‌سوزد.

این سیاره شبیه به «ماه» است+عکس

ناسا تصویری از یک سیاره منتشر کرده که شبیه به ماه است و سطح صخره‌ای دارد.

بیگ بنگ به چالش کشیده شد!

اخیرا سیاره ای کشف شده که نشان می دهد که نظریه بیگ بنگ را میتواند زیر سوال ببرد.

مردم می توانند سیاره جدید منظومه شمسی را نامگذاری کنند

یک جرم جدید در کمربند کوئیپر مورد مشاهده دانشمندان قرار گرفته است. آنها اسامی پیشنهادی خود برای سیاره «۲۰۰۷ آر او ۱۰» را به عنوان نظرسنجی منتشر کرده‌اند تا نظر اکثریت مردم به عنوان نام جدید این سیاره در مرز منظومه شمسی انتخاب شود.