کمک-اجباری-به-مدارس

گزارش علم و فناوری از بازاری سازی آموزش در کشور؛

شکاف بزرگ فرهنگی، در سایه خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش

با خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش قطعا شاهد یک شکاف بزرگ فرهنگی در آینده در کشور خواهیم بود، مدارس غیرانتفاعی با کیفیت در مرکز کلانشهرها و شهرهای بزرگ و مدارس خرید خدمتی در حاشیه ها و مناطق محروم.

گزارش علم و فناوری از ناکار آمدی سیستم آموزش و پرورش در ایران؛

فهرست بن بست های آموزشی روی تخته سیاه وزارت خانه/جایگاه سواد در مدارس چقدر است؟

در حال حاضر سیستم آموزش و پرورش به شکلی است که به ابعاد مهم زندگی دانش آموزان بخصوص بعد عاطفی و ارتباطی آن ها توجه نمی کند . در حالی که از نظام آموزشی انتظار می رود که این مسئله را در نظر داشته باشدکه دانش آموزان امروزی با مسائل متعددی مانند مشکلات خانوادگی ، مشکلات معیشتی ، استرس ،رقابت های درسی طاقت فرسا و گاهی زائد و بحران هویت مواجه هستند .

محروم شدن قشر کم درآمد از تحصیل/پول ندهید ثبت نام نمی شوید+ فیلم

طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدارس دولتی حق گرفتن پول از دانش آموزان را ندارد اما متأسفانه طی چند سال گذشته والدین مجبور به پرداخت هزینه های هنگفتی با عنوان کمک های اختیاری شده است که این امر باعث مشکلات عدیده ای برای والدین و دانش آموزان شده است.