کنفرانس-بین-المللی

توسط مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری اصفهان؛

نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری برگزار می شود

نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری توسط مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری اصفهان و به مدت سه روز از ۲۰ و۲۲ آذر ماه برگزار می شود.

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت توسط انجمن علوم مدیریت ایران-دانشگاه الزهرا در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود

کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه

کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه به میزبانی مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

کنفرانس بین المللی تاریخ، فرهنگ و زبان

سومین کنفرانس بین المللی تاریخ، فرهنگ و زبان توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر توسط موسسه عالی علوم وفناوری خوارزمی در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸ با هدف بررسی چالش های رشته های تخصصی در موضوعات مرتبط با همایش برگزار می‌شود.

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸ با هدف آشنايي با مفاهيم جديد موضوعی و پیشبرد اهداف همایش برگزار می‌شود.

در گفتگو با علم و فناوری مطرح شد؛

چاپ كليه مقالات پذيرفته شده در كتابخانه ديجيتال IEEE

دبیر دهمین کنفرانس بین‌المللی الكترونيك قدرت، سيستم‌هاي محركه و فناوري هم گفت: هدف اين كنفرانس جمع کردن دانشمندان دانشگاهي، مهندسان پيشرو، محققان صنعتي و دانش پژوهان گرد یکدیگر براي تبادل تجربيات و نتايج تحقيقات بوده است.

در گفتگو با علم و فناوری مطرح شد؛

توجه ویژه دانشگاه شیراز به موضوع نوآوري و خلاقيت

سید مجتبی زبرجد افزود: در دانشگاه شيراز علاوه بر آموزش و پژوهش، به موضوع نوآوري و خلاقيت هم توجه ويژه‌اي شده زیرا این دانشگاه در حال گذر از نسل اول و دوم دانشگاه و ورود به نسل سوم دانشگاه‌ها است.