کنفرانس-ملی-علوم-ورزشی--تربیت-بدنی-و-سلامت-اجتماعی::خبرگزاری علم و فناوری
کنفرانس-ملی-علوم-ورزشی--تربیت-بدنی-و-سلامت-اجتماعی

کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی توسط مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.