کنگره-جراحی-سرطان::خبرگزاری علم و فناوری
کنگره-جراحی-سرطان

رئيس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران بیان کرد:

کمبود دستگاه رادیوتراپی یکی از اشکالات در درمان سرطان است

رئيس انجمن رادیولوژی و انکولوژی ایران گفت: کمبود دستگاه رادیوتراپی یکی از اشکلات در درمان بیماریی‌های سرطان در کشور است و ۵۰ درصد از بیماران به این دلیل فوت می‌کنند.

در نشست خبری کنگره «جراحی سرطان» مطرح شد:

شریفیان: تشخیص سرطان در مرحله ابتدائی ۹۵ درصد در درمان تاثیر دارد/ مستعان: سن شیوع سرطان پستان در زنان کاهش یافته است

مدیر گروه گوش، بینی و گلو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر تاثیر زودرس سرطان در درمان بیماری گفت: چنانچه بیمار سرطان در مرحله اولیه تشخیص داده شود ۹۵ درصد در درمان بیماری تاثیر دارد و منجرب به فوت نمی‌شود.