کوه-خواری::خبرگزاری علم و فناوری
کوه-خواری

علم و فناوری گزارش می دهد:

بلعیده شدن کوه های بجنورد به بهانه تاسیس هتل/پرواز بودجه های کلان در مسیر تخریب محیط زیست!

متاسفانه چند سالی است که در کشور با پدیده ای به نام «کوه خواری» مواجه شده ایم، پدیده ای که اگرچه نیازی به کشف و جستجوی زیاد ندارد اما با وجود وضوح کامل همچنان مغفول مانده و گویا از دید مسئولان امری نامرئی هستند.