کیهان-شناسی-نظری-‏

یافته‌های جدید «تلسکوپ هابل» نقائص فرضیه ماده تاریک را آشکار‌ کرد

دسته‌ها و یا خوشه‌های کهکشانی عظیم‌ترین و متراکم‌ترین ساختارهای موجود در کیهان هستند. به همین جهت نیز بزرگترین مخازن ماده تاریک نیز می‌باشند. اگر بخواهیم به تعریفی ساده از این خوشه‌های کهکشانی اکتفا کنیم باید بگوییم که این خوشه‌ها درحقیقت هرکدام کهکشان‌های مفرد و مستقلی هستند که توسط ماده تاریک کنار هم نگه‌داشته می‌شوند.

وداع با دانشمندی برجسته، اهدافی ساده و درکی کامل از کائنات؛

تضادی واضح میان قدرت های فیزیکی و عظمت طبیعی کیهان/تمرکز برروی موضوعات دنیوی، ‏محدودیت روح معنوی انسان+ فیلم

استیون هاوکینگ، دانشمندی برجسته با اکتشافی کلیدی در زمینه کیهان شناسی نظری، متمرکز ‏بر تکامل جهان تحت فرمان قوانین نسبیت عام می باشد.‏‎ ‎او از طریق فعالیت و مطالعات خود برروی ‏سیاهچاله ها مطرح گردید.‏