کیک-های-الوده

در گفت و گو با کارشناسان صنعت غذایی کشور مطرح

رونمایی از پشت پرده توزیع کیک‌‌های آغشته به قرص در کشور

سه نفر از کارشناسان صنعت غذایی کشور اعلام کردند که مسببان آلوده کردن کیک‌ها به قرص امنیت اجتماعی و غذایی کشور را هدف قرار دادند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛

کیک‌های آلوده به قرص، نگرانی امروز خانواده‌های جنوبی/هیچ مسمومیتی در استان بوشهر گزارش نشده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ۹ مورد شکایت مردمی درباره وجود قرص در کیک داشته‌ایم که بازرس بهداشت محیط همراه آنان به فروشگاه رفته و بقیه مواد را بررسی کرده اما موردی یافت نشد.