گردشگری-کشاورزی::خبرگزاری علم و فناوری
گردشگری-کشاورزی

برندسازی عسل خمین فرصتی برای ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم

جشنواره عسل خمین استان مرکزی با هدف معرفی و برندسازی این محصول در مردادماه برگزار می شود.

با هدف توسعه گردشگری کشاورزی

جشنواره تمشک شهرستان سیاهکل برگزار شد

جشنواره تمشک سیاهکل با حضور پرشور مردم در روستای مهربن این شهرستان برگزار شد.