گروه-خونی

اینفوگرافیک|در مورد فشار خون چه می‌دانید؟

در این اینفو به بررسی فشار خون می پردازیم.

اگر این گروه خونی را دارید از مالاریا در امان هستید

مالاریا مهم‌ترین بیماری انگلی و یکی از مسایل مهم بهداشتی تعدادی از کشورها بخصوص کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا است. بیماری مالاریا با نام‌های دیگری چونپالودیسم، تب و لرز، تب نوبه و تب متناوب نامیده می‌شود.

توسط محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا؛

کلید تبدیل انواع گروههای خونی به اهدا کنندگان کشف شد

محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان دادند که آنزیم های ساخته شده توسط باکتری در دستگاه گوارش انسان می تواند قندهایی را ایجاد کند که نوع خون را از سطح گلبول های قرمز در آزمایشگاه تعیین می کنند. اینها آنزیم هایی هستند که می توانند به طور موثر گروه خون نوع A، B و AB را به نوع O تغییر دهند.

چگونه نوع خون تعیین می شود؟

خون یک مایع حیاتی زندگی انسان محسوب می شود و اگر چه در همه جمعیت های شایع ترین نوع خون O مثبت است، اما فراوانی نوع خون در جمعیتهای مختلف یکسان نیست.

محققان آمریکایی بررسی کردند:

گروه خونی Oآسیب پذیری کمتری در برابر آلودگی هوا دارد

محققان آمریکایی طی بررسی گروههای خونی متوجه شدند که ریسک کمتری برای افراد دارای گروه خونی Oزمانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند در مقایسه با گروه های خونی A،BوAB وجود دارد.