����������������-������������

توسط استادیار ایرانی تحقق یافت؛

نفوذ پچ میکرونیدل برای درمان زخم های مزمن

میکرونیدل ها لایه بیوفیلم زخم را سوراخ کرده و دارو را برای اکسیژن رسانی به بافت و از بین بردن عفونت های بیوفیلم روی زخم به بدن می رسانند.