��������������-������������-������

تشکیل کارگروه هسته گفتمان ساز پایگاهی

جلسه کارگروه اندیشه ورز پایگاهی با حضور اعضای موثر هسته گفتمان ساز و ایده پرداز پایگاه مقاومت بسیج شهید حاجی زاده روستای آزادلو، مسئول نهاد پیشرفت و آبادانی شهرستان گرمی و هیئت اندیشه ورز حوزه مقاومت بسیج امیرالمومنین (ع) بخش موران برگزار شد.