����������-��������

معرفی_کتاب:

کتاب "به زراعی گندم" منتشر شد

این کتاب در یازده گفتار، مفاهیم و مباحث کاربردی زراعت گندم، اصول و مبانی مدیریت زراعی، گیاه شناسی، فنولوژی، بوم شناسی، تغذیه گیاهی، مدیریت مصرف آب در زراعت، کنترل علف های هرز، مبارزه با آفات و کنترل بیماری های گیاهی، فیزیولوژی عملکرد دانه، ویژگی های کیفی دانه گندم را به زبانی ساده و کاربردی ارائه کرده است.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍چاپ سوم کتاب پرورش نخبگان معنوی در مساجد با طرح جلد جدید منتشر شد

مهدی نظرپور مسئول علمی، پژوهشی سپاه ناحیه انزلی استان گیلان گفت کتاب خوب برای نیروهای بسیجی که سعی در ارتقاء اهداف تربیتی با نگرش های علمی و مسجد محوری در سطح بسیج و مساجد، برای فرماندهان حوزه و پایگاهای مقاومت، کتاب پرورش نخبگان معنوی در مساجد بسیار کاربردی خواهد بود

گفت وگو با نویسنده کتاب لاله های خونین:

پرداختن به زندگی و خاطرات شهدا برای من یک افتخار است

در پی به اتمام رسیدن کتاب لاله های خونین گفت وگویی تفصیلی با نویسنده این کتاب ارزشمند داشتیم.

معرفی کتاب؛

کتاب جهش اجتماعی: گفتگویی درباره چگونگی روانشناسی تکامل ما

اگر قصد دارید مسیر اجتماعی شدن را طی کنید و بدانید مثلا اینکه رفتارهای تکاملی ما در اخلاق و ارتباطات میان فردی و در اجتماع چه اثراتی در روند صلح و یا جنگ داشته است یا اینکه مباحث شادکامی را دنبال کنید توصیه می کنم این کتاب را بخوانید.

با توجه به ایام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری معرفی می شود؛

معرفی کتاب/ انتخابات و انتخاب اصلح

این کتاب به نقش و تأثیر مردم در نظام‌های سیاسی مختلف، مشارکت مردم در نظام سیاسی ایران، اهمیت انتخابات در ایران و قوانین مربوط به آن می‌پردازد.

با توجه به ایام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری معرفی می شود؛

معرفی کتاب/ مجموعه کتاب انتخاب صالحان به قلم مقام معظم رهبری

مجموعه‌ی نُه‌جلدی کتاب «انتخاب صالحان» هرکدام سهم بسزایی برای روشن‌ کردن هرچه بهتر راه به‌منظور انتخاب بهترین فرد مورد نظر در پست‌های مهم جهت ساخته شدن آینده‌‌ی بهتر کشورمان دارد.

به وقت کتاب

اولین کتاب داستانی با محوریت گام دوم انقلاب

اولین کتاب داستانی با محوریت گام دوم انقلاب است که با کوشش روح الله ولی ابرقوئی، به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات شهید کاظمی شده است.

معرفی کتاب؛

کتاب شغل مورد علاقه من/اثر آلن دوباتن نویسنده سوئسی

آلن دوباتن نویسنده ای است که در ایران بسیار معروف است و شمار زیادی از کتاب‌های او ترجمه و حتی به چاپ‌های بالا رسیده است؛ کتاب شغل مورد علاقه اثر آلن دوباتن، نویسنده و فیلسوف سوئیسی است.

معرفی کتاب؛

بررسی مبانی دیپلماسی اقتصادی از منظر حقوق بین الملل

اﻗﺘﺼﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎل ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

یک جرعه با کتاب؛

هوش مالی خود را افزایش دهید

با بهره گیری از کتاب "هوش مالی خود را افزایش دهید" سروسامانی به وضعیت مالی خود دهید.