����������-����-��������-������

استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران:

سیستم چند نرخی ارز باعث رانت و فساد شد/کنترل مناسبی بر ارز مسافرتی انجام نشده است

استاد دانشگاه گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با اعلام اینکه سیستم چند نرخی ارز باعث رانت و فساد شده است، افزود: باید برنامه ریزی برای اجرای سیاست تک نرخی ارز در کشور اعمال شود