����������

سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در روز سی ام اردیبهشت ۹۷ در مشهد مقدس برگزار می گردد.

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی برگزار می شود

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم همراه با تحلیلی بر معماری معاصر ایران و فرانسه همراه با حضور سخنرانان ویژه معماری و شهر سازی از کشور فرانسه در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۷ در شهر تبریز برگزار می شود.

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام اردی بهشت ماه در تبریز برگزار می شود

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام اردی بهشت ماه در تبریز، پایتخت گردشگری کشور های اسلامی در سال ۲۰۱۸ برگزار می شود