����������

چهارمین کنفرانس دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران در تاریخ سی ام مهرماه ۹۷ در تهران برگزار خواهد شد.

سومين کنفرانس ملي حسابداري ، مديريت و صنايع ايران

سومين کنفرانس ملي حسابداري ، مديريت و صنايع ايران روز ۲۲ شهریور در همدان برگزار می شود.

کارگاه آموزشی “مدلسازی پویایی شناسی سامانه ها“

کارگاه آموزشی “مدلسازی پویایی شناسی سامانه ها“ ۲۵ مرداد ماه در محل دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

۲۲مرداد ماه ؛

استارت آپ گردشگری استان اصفهان

همایش استارت آپ گردشگری استان اصفهان در هتل سپاهان این شهر برگزار خواهد شد.

سمینار تخصصی تحصیل ، تجارت و سرمایه گذاری در گرجستان

سمینار تخصصی تحصیل ، تجارت و سرمایه گذاری در گرجستان تاریخ ۱۹ مرداد در سالن همایش های هلدینگ توسعه دهندگان استان اصفهان برگزار خواهد شد.

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان خراسان جنوبی برگزار می کند

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی مدیریت ممیزی و راهکارهای اجرایی بهینه سازی انرژی در ساختمان و صنعت

این همایش با محورهای مدیریت انرژی، رفاه و آسایش؛ ممیزی و راهکارهای اجرائی بهینه سازی انرژی؛ طراحی و انتخاب تجهیزات و فرآیندهای مناسب (تهویه مطبوع، عایقکاری حرارتی، الکتروموتورها، پمپها، فنها و ...) برگزار می گردد.

سومین همايش ملي ودومین همایش بین المللی علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي

سومین همايش ملي ودومین همایش بین المللی علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي روز ۲۶ مهرماه در همدان برگزار می گردد.