��������-������-������������

برگزاری دوره آموزشی توسط کانون بسیج جامعه کشاورزی شهرستان دشتی

کانون بسیج جامعه کشاورزی شهرستان دشتی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کمک به ارتقاء بهره وری و رونق و توسعه اشتغال خانگی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مهارتی می کند.

برگزاری دوره‌های مهارتی در سروستان

به منظور آماده سازی قشر جوان برای ورود به بازارکار، معاونت علمی سپاه ناحیه سروستان و مرکز فنی و حرفه ای اقدام به برگزاری دوره های مهارتی کرده اند.

برگزاری دوره تخصصی کارگردانی و تدوین

برگزاری دوره تخصصی کارگردانی و تدوین با هدف استخدام (قراردادی یا پروژه ای)

کارگاه آموزشی پرسشگری

هر کار تحقیقاتی و پژوهشی در صورتی موفق است که داده های آن به شکل درست جمع آوری شده باشد.

سرهنگ صمدی در جمع پرسشگران سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری در دانشگاه امام حسین استان کردستان به بیان نکات آموزشی به پژوهشگران پرداختند.