��������-������-��������-��������

خبرگزاری علم و فناوری گزارش می دهد

مرغ لاین نیاز امروز پشتوانه فردا

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری مازندران، گفت: مجموعه مرغ لاین بابلکنار نیاز به توجه بیشتر مسئولان ملی و استانی دارد.

مطالبه بسیج استادان دانشگاه صنعتی اصفهان،

طی ۱۵ سال اخیر بارها درخواست احیای صنعت مرغ لاین آرین را مطرح کرده بودیم

این روزها خبر احیای سویه لاین مرغ آرین در حالی با آب تاب منتشر می شود که گویی تازه لبه این تکنولوژی را دست یافته ایم و غافلیم از این که یک روزی مزرعه عظیم پرورش مرغ لاین آرین بود که بیش از ۸۰% جوجه ایران را تامین می کرد، بسیج استادان دانشگاه صنعتی اصفهان می گویند: حداقل در طی ۱۵ سال اخیر بارها درخواست آن را به مسئولین طراز اول کشور گوشزد کرده بودیم.