����-������������������

توسط استادیار ایرانی تحقق یافت؛

نفوذ پچ میکرونیدل برای درمان زخم های مزمن

میکرونیدل ها لایه بیوفیلم زخم را سوراخ کرده و دارو را برای اکسیژن رسانی به بافت و از بین بردن عفونت های بیوفیلم روی زخم به بدن می رسانند.

پژوهشگران عنوان کردند :

نوید ظهور واکسن جدید ویروس دنگی با آزمایش بر روی موش ها

یک کاندیدای جدید واکسن می تواند به محافظت از افراد در برابر ویروس دنگی کمک کند.

پچ های میکرو سوزنی فلورسنت نشانگرهای زیستی را تشخیص می دهند

محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس نوع جدیدی از برچسب فلورسنت فوق العاده روشن به نام فلور پلاسمونیک را تولید کردند که در پاسخ به یک نشانگر زیستی معین، ۱۴۰۰ برابر درخشان تر از برچسب های فعلی است.