����

حضور نخبگانی پای صندوق‌های رای/۵

هزار راه نرفته در توسعه کشاورزی کشور

قابلیت‌های کشاورزی در استان مازندران بلااستفاده و تقریبا رها شده است به همین دلیل شاهد رونق فعالیت‌های خدماتی در استان مازندران هستیم و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی‌ها در توسعه کشاورزی است.

ژن زهر مار در انسان هم وجود دارد

پژوهش جدیدی جکایت از این دارد آن غدد بزاقی که در مار تولید سم می کند در انسان نیز وجود دارد. اما ‌ایا این به این معنی است که انسان چون مار تولید زهر می کند؟

محققان سم ارگانیک نانویی برای مقابله با باکتری درختان میوه ساختند

برای مقابله با نوعی آفت درختان میوه به نام آتشک، نانومحصولی به‌صورت سم ارگانیک ساخته شده که می‌تواند با کارایی بالا برای محافظت از باغات استفاده شود.