-استقبال-اندک-از-بازگشایی-مدارس

بازگشایی مدارس

نبرد عکس‌ها در مراسم بازگشایی مدارس

دانش آموزان خراسان شمالی با مدارس آشتی نکردند/استقبال اندک از بازگشایی مدارس

آموزش و پرورش برای رفع اشکال دانش آموزان در چند هفته اخیر کلاسهای آموزشی برقرار کرد اما متاسفانه دانش‌آموزان از این کلاس‌ها استقبال نکردند.شماری از دانش آموزان و اولیای آنان در گفتگو با خبرنگار ما گفتند: بیشتر دانش آموزان متاسفانه در این ایام رغبتی برای تحصیل نداشتند و هم اکنون نیز رغبتی برای رفع اشکال نیز ندارند و همچنین هنوز از بیماری کرونا ترس و دلهره دارند و نمی خواهند در مکان های عمومی حضور پیدا کنند.