علوم پایه و انسانی

وزیرآموزش و پرورش خبرداد:

تشکیل کارگروه اهل تسنن در آموزش و پرورش

در ارتباط با مشکلات دانش آموزان اهل تسنن یک کارگروه با شرکت علمای اهل سنت و کسانی که در آموزش و پرورش اهل سنت دارای تجربه بودند، تشکیل شد.

سرپرست وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مطرح کرد:

لزوم داشتن خلاقیت و نوآوری در دانشگاه ها برای موفقیت در حوزه مدیریت سبز

سرپرست وزارت علوم،تحقیقات و فناوری معتقد است که برای اینکه در حوزه مدیریت سبز دانشگاه‌ها بتوانیم موفق ظاهر شویم، باید این مراکز دانشگاه‌های نسل سوم حرکت کنند. چرا که دانشگاهی که وارد این حوزه می‌شود نیازمند خلاقیت در کنار نوآوری می‌باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:

لزوم تغییر آموزه های حافظه محور به خلاق و کاربردی محور

معاون وزیر آموزش و پرورش معتقد است که باید دانش‌آموزان را از آموزه‌های حافظه محور به آموزش‌های خلاق و کاربردی محور تغییر دهیم همچنین در آنها فرهنگ قدردانی ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی را احیا کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور همدان مطرح کرد:

وزیر پیشنهادی علوم استاد تمام باشد

رئیس دانشگاه پیام نور همدان معتقد است که وزیر پیشنهادی علوم باید استاد تمام و به مسائل علمی و پژوهشی کاملا احاطه داشته باشد.

نوبل شیمی هم سه تکه شد

جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۷ هم مثل جوایز نوبل فیزیک و پزشکی امسال، مشترکا به سه دانشمند رسید.

با تغییر معاونان کلید خورد:

۵انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران تغییرات کلیدی حوزه مسوولیت خود را با ۵انتصاب جدید رقم زد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد:

لزوم معرفی وزیر علوم برای خارج شدن از رکود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که ا جامعه دانشگاهی از رئیس جمهور انتظار دارد معرفی وزیر علوم را تسریع کند تا شاهد سروسامان گرفتن این وزارتخانه و خارج شدن آن از رکود باشیم.