پژوهش و فناوری

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش لرستان:

۱۵۰۰ نفر از فرهنگیان لرستان در طرح «معلم پژوهنده» شرکت می‌کنند

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش لرستان گفت: ۱۵۰۰ نفر از فرهنگیان لرستان امسال در طرح «معلم پژوهنده» شرکت می‌کنند.

مقارنه ماه و «خوشه پروین» را از دست ندهید

هفت ستاره نزدیک به هم در آسمان، شبیه به یک خوشه انگور، شکل ظاهری «خوشه پروین» را در آسمان تشکیل می‌دهند. این خوشه که بیش از ۳۰ هزار ستاره را در خود جای داده است، دوشنبه شب، دوازدهم دی‌ماه، در همنشینی ماه، با چشم غیر مسلح قابل رویت خواهد بود.

زمان نظاره به آسمان فرا رسیده است

ماموریت ماهواره های noaa چیست ؟ آشنایی با مجموعه ماهواره های هواشناسی

کابوسی بنام شاهد ۱۳۶

شهاب سنگ های ویرانگری بنام پهباد شاهد ۱۳۶

تحولات فناورانه

چگونه فناوری های جدید بر بازدارندگی، دفاع و امنیت تأثیر می گذارد

پیشرفت چشمگیر فناوری ها، به ویژه در حوزه دیجیتال، همه عرصه های زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. این امر که عمدتاً از بخش تجاری نشأت می‌گیرد، منجر به عمومی شدن فناوری‌هایی شده است که می‌توان آن‌ها را نیز به سلاح تبدیل کرد.

پایان نمایشگاه ملی فناورانه دانش بنیان

پایان نمایشگاه ملی فناورانه دانش بنیان بسیج بامشارکت سه اثر از استان

پایان نمایشگاه ملی فناورانه دانش بنیان بسیج بامشارکت سه اثر از استان برای اولین بار سه اثر فناورانه از استان سیستان و بلوچستان در نمایشگاه ملی فناورانه بسیج کشور شرکت کردند .