شهر تهران
شهر تهران

گزارش تصویری /همایش فصلی پایگاه های علمی تهران بزرگ

همایش فصلی پایگاه های منتخب علمی سازمان بسیج علمی و پژوهشی تهران بزرگ با حضور سردار یزدی برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری تهران بزرگ؛

پایگاه های علمی نقشی برای افراد تحصیل کرده تعریف نکرده اند

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری تهران بزرگ ظرفیت علمی در محلات را یکی از جذابیت های بسیج که تاکنون به سراغ آن نرفته ایم عنوان کرد و گفت: اگر می بینیم که افراد تحصیل کرده به سراغ بسیج نمی آیند دلیلش این است که برای آن ها نقش تعریف نکرده ایم.

طی بازدید رئیس بسیج علمی ،پژوهشی وفناوری کشور از مرکز رشد شهید تهرانی مقدم مطرح شد؛

مرکز رشد شهید تهرانی مقدم قطب و محور فعالیت های نوآورانه در شرق تهران

رئیس و مدیران سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور از مرکز رشد شهیدتهرانی مقدم در تهران بزرگ بازدید کردند.

صلح گرایی اومانیستی در سایۀ نفی خدامحوری ؛

سیطرۀ روش شناسی غربی؛ مهمترین چالش در روند آموزشی مهدکودک ها

هدف نهایی از آموزش این مفاهیم به کودکان، بی اعتبار ساختن فرهنگ مقاومت و شکست سیستم اسلامی نه به ظلم و نه به ظالم از درون در مواجهه با سیستم لیبرال سرمایه داری غربی است.

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد شهید تهرانی مقدم

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۹ واحد فناوری مرکز رشدشهیدطهرانی مقدم سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری تهران بزرگ، بازدید کرد.