آرشیواخبار همایش های علمی

۲۴آبان ماه سال جاری برگزار می شود:

نخستین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد

نخستین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد به صورت رسمی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ در شهر تهران برگزار می‌شود.

در آبان ماه سال جاری:

برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی

همایش ملی حقوق شهروندی آبان ماه سال جاری در شهر تبریز برگزار می شود.

در ماه جاری برگزار می شود:

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار در آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

در تاریخ ۱۷آبان ماه سال جاری:

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن ۲۱

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن ۲۱ در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ توسط موسسه اموزش عالی فروردین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندر آستارا برگزار می شود

در قم برگزار می شود:

چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران در شهر قم برگزار می شود.

در تاریخ ۱۱ آبان ماه سال جاری:

همایش توسعه پایدار و بهره وری

همایش توسعه پایدار و بهره وری در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی- واحد اهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهر برگزار می شود.

در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۶ برگزار می شود:

نخستین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

نخستین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و فرهنگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود

در تاریخ ۸آبان ماه سال جاری:

برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه در تهران

چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۶ توسط ماهنامه چهره های ماندگار - دانشگاه صدا و سیما و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.

سوم و چهارم آبان ماه؛

برگزاری همایش علمی بین‌المللی اربعین در دانشگاه کربلا

دومین همایش علمی بین‌المللی اربعین سوم و چهارم آبان در دانشگاه کربلا برگزار می‌شود.

در تاریخ ۱آبان ماه برگزار می شود:

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صالحان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.