آرشیواخبار همایش های علمی

بزودی برگزار می گردد :

کنفرانس ملی پژوهش در آموزش و پرورش ایران

کنفرانس ملی پژوهش در آموزش و پرورش ایران ۱۸ آبان ماه ۹۷ در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار میگردد.

چهارمین کنفرانس دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران در تاریخ سی ام مهرماه ۹۷ در تهران برگزار خواهد شد.

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی در مادرید اسپانیا برگزار می شود.

سومين کنفرانس ملي حسابداري ، مديريت و صنايع ايران

سومين کنفرانس ملي حسابداري ، مديريت و صنايع ايران روز ۲۲ شهریور در همدان برگزار می شود.

کارگاه آموزشی “مدلسازی پویایی شناسی سامانه ها“

کارگاه آموزشی “مدلسازی پویایی شناسی سامانه ها“ ۲۵ مرداد ماه در محل دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

۲۲مرداد ماه ؛

استارت آپ گردشگری استان اصفهان

همایش استارت آپ گردشگری استان اصفهان در هتل سپاهان این شهر برگزار خواهد شد.

سمینار تخصصی تحصیل ، تجارت و سرمایه گذاری در گرجستان

سمینار تخصصی تحصیل ، تجارت و سرمایه گذاری در گرجستان تاریخ ۱۹ مرداد در سالن همایش های هلدینگ توسعه دهندگان استان اصفهان برگزار خواهد شد.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران با حضور شرکت کنندگان معتبر از ایران و جهان ششم الی نهم مردادماه در تهران برگزار می گردد.

سومین همايش ملي ودومین همایش بین المللی علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي

سومین همايش ملي ودومین همایش بین المللی علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي روز ۲۶ مهرماه در همدان برگزار می گردد.