آرشیواخبار همایش های علمی

در آذرماه سال جاری برگزار می شود:

دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران در آذرماه سال جاری برگزار می شود.

در آذرماه سال جاری:

برگزاری سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران در آذرماه سال جاری برگزار می شود.

آذرماه سال جاری برگزار می شود:

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علامه طباطبائی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود

در آذرماه سال جاری برگزار می شود:

کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق

کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق آذرماه سال جاری در شهر میانه برگزار می شود.

در شهر شیراز برگزار می شود:

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ برگزار می شود.

در روز ۲۹آبان ماه سال جاری برگزار می شود:

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

در روز ۲۹آبان ماه سال جاری برگزار می شود:

پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران در آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

در تاریخ ۲۷آبان برگزار می شود:

دومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

دومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ توسط همایش گستران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار می شود.

در ماه جای برگزار می شود:

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صالحان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود

آبان ماه سال جاری برگزار می شود:

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی آبان ماه سال جاری برگزار می شود.