نشست مسئول مراکز رشد سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان لرستان با رابطین پایگاه های علمی مستقر در دانشگاه ها نشست مسئول مراکز رشد سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان لرستان با رابطین پایگاه های علمی دانشگاه ها در سازمان بسیج دانشجویی استان برگزار شد.

زمان انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۴ | ۱۲:۴۳

شناسه خبر: ۷۴۴۲۹

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=74429