رهبر معظم انقلاب از توانمندی های شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان بازدید کرد به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، رهبر معظم انقلاب از توانمندی های شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان در حوزه های ساخت شتابدهنده خطی پزشکی و ساخت دستگاه های بازرسی و کمک بازرسی بازدید کرد.

زمان انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۷ | ۱۹:۴۳

شناسه خبر: ۸۲۷۰۹

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=82709