برگزاری شورای قرارگاه جهاد علمی سپاه استان تهران برگزاری شورای قرارگاه جهاد علمی سپاه استان تهران باهدف راه اندازی اندیشکده سپاه استان تهران وانتخاب مسئول اندیشکده و خانه نخبگان استان تهران برگزارشد

زمان انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۹ | ۱۱:۲۵

شناسه خبر: ۸۹۹۳۱

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=89931