عبور سیارکی بزرک از نزدیکترین فاصله به زمین

زمان انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۳ | ۱۶:۰۳

شناسه خبر: ۹۲۰۶۲

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=92062