میلیاردها در دوران ترامپ چقدر به جیب زده اند؟

زمان انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۵ | ۰۷:۵۹

شناسه خبر: ۹۲۵۹۳

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=92593