بازدید علمی مجازی امام رضایی‌ها از مرکز نجوم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به همت هنرجو معاون علمی، پژوهشی حوزه ۲۱۹ فلق ناحیه مقداد معاونین علمی پایگاه ها با هدف تشویق و ارتقاء سطح علمی از مرکز نجوم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بازدید کردند.

زمان انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۷ | ۱۱:۳۶

شناسه خبر: ۹۵۰۲۲

اشتراک گذاری مطالب
LINK http://stnews.ir/p=95022