صندوق نوآوري و شکوفايي حامي شرکت هاي دانش بنيان نو خبرگزاری علم و فناوری - صندوق نوآوري و شکوفايي حامي شرکت هاي دانش بنيان نوپا و توليدي حاضر در پنجمين نمايشگاه و جشنواره ربع رشيدي تبريز
صندوق نوآوري و شکوفايي حامي شرکت هاي دانش بنيان نوپا و توليدي حاضر در پنجمين نمايشگاه و جشنواره ربع رشيدي تبريز

صندوق نوآوري و شکوفايي حامي شرکت هاي دانش بنيان نوپا و توليدي حاضر در پنجمين نمايشگاه و جشنواره ربع رشيدي تبريز

صندوق نوآوري و شکوفايي حامي شرکت هاي دانش بنيان نوپا و توليدي حاضر در پنجمين نمايشگاه و جشنواره ربع رشيدي تبريز

به گزارش خبر گزاری علم وفناوری از تهران بزرگ ; صندوق نوآوري و شکوفايي حامي شرکت هاي دانش بنيان نوپا و توليدي در نظر دارد تا 70 درصد از هزينه ها تا سقف 50 ميليون ريال از طرحهاي شرکت کننده در پنجمين نمايشگاه و جشنواره ربع رشيدي تبريز را حمايت کند.

متقاضيان مي توانند آگاهي از شرايط دريافت حمايت به پورتال توانمندسازي http://cbd.nsfund.ir/exhibition/
@Tavanmandsaz

مراجعه نمایند.

انتهای پیام/
 

زمان انتشار: چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۰۰:۴۵:۴۳

شناسه خبر: 39231

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب