یادداشت

بی ثباتی اقتصاد دریامحور

وجود پژوهشکده های اکولوژی خلیج فارس و خانه نخبگان در بندرعباس هم تاکنون موفق نشده که اقتصاد دریامحور را فعال نموده و از قبل آن به ایجاداشتغال پایدار بپردازد. پرورش آبزیان و صدفهای خوراکی ،استفاده های پزشکی و بیوشیمیایی از بقایای ابزیان خلیج فارس و تجاری سازی محصولات دریایی از جمله فرصتهایی است که به فراموشی سپرده شده و راه درازی برای شکوفایی اقتصاد دریایی دراین استان پیش رو داریم.

استانهای ساحلی از نعمتی بی نظیر و خدادادی بهره مندندو می توانند اقتصاد خود را برپایه دریا برنامه ریزی کرده و درهمین راستا با ایجاد اشتغال پایدار در جهت مقاومتی کردن اقتصاد لرزان وبیمار گام بردارند. 
هرمزگان هم ازاین نعمت بی بهره نبوده وبا دارا بودن 1000کیلومتر مرز دریایی یکی از بزرگترین استانهای ساحلی کشور می باشد . اما متاسفانه بیکاری و مشاغل کاذب و بی ثبات اقتصاد دراین استان برای مردم عامه و اقشا رضعیف بیداد می کند .بی برنامه گی و آشفتگی محیطی در شهر هویداست و هر کس برای کسب قدرت و ثروت بیشتر ساز خودرا کوک می کند وآنچه که بی هیچ استمدادی زیر گامهای قوی زیاده خواهی له و مدفون می شود حق و حقوق شهروندان و ساکنینی است که اینجارا دیار ابا واجدادی شان می دانند .همسایه دریا باشی و گرسنه سر بربالین بگذاری ، در کنار دریا زندگی کنی اما دستان پینه بسته ات نشان از کارگری و شغلهای پست و کم درآمد داشته باشند انوقت است که باید افسوس خورد و برحال مردمان این دیار گریست . 

فرصتهای تحقیق و مطالعات تخصصی و پژوهشی بر انواع ابزیان و گونه های کفی زی و سطح زی در خلیج فارس وتجاری سازی فراورده های این ابزیان راه آورد نگاه اقتصادی به دریا و محصولات دریایی است .
متاسفانه جای خالی اقتصاد دریایی را به خوبی می توان در هرمزگان وخصوصا شهر بندرعباس حس کرد ؛ اقتصادی که اگر صیادی و دستفروشی و اجناس قاچاق را از آن فاکتور بگیری مردم هیچ سهمی از این دریا و اقتصاد دریایی نبرده اند. 

وجود پژوهشکده های اکولوژی خلیج فارس و خانه نخبگان در بندرعباس هم تاکنون موفق نشده که اقتصاد دریامحور را فعال نموده و از قبل آن به ایجاداشتغال پایدار بپردازد. پرورش آبزیان و صدفهای خوراکی ،استفاده های پزشکی و بیوشیمیایی از بقایای ابزیان خلیج فارس و تجاری سازی محصولات دریایی از جمله فرصتهایی است که به فراموشی سپرده شده و راه درازی برای شکوفایی اقتصاد دریایی دراین استان پیش رو داریم.

از طرفی وجود دریا بعنوان بستر مطالعات و تحقیقات بر روی آبزیان منحصربفرد خلیج فارس و دریای عمان و ایستگاههای تحقیقاتی در جزایر خلیج فارس فرصتی درآمدزا و اشتغال آفرین است که متاسفانه در بوروکراسی های اداری به فراموشی سپرده شده است وباید برای برون رفت از بن بست بیکاری و عدم تولید راهی بسوی دریا و درامدزایی از دریا پیدا کنیم.
اما در عوض آن بیشترین سهم مربوط به کشتی هایی است که دریا جارو می کنند تا سودهای سرشاری را به کیسه های پیدا و پنهان سرازیر نمایند. بیشترین سهم از آن اقازاده و مرکزنشینانی است که اجناسشان بی آنکه از گیت های بازرسی عبور کند ویا کانتینرهای اجناس چینی و بنجلشان باز شود مهرولاک شده و سلامت به مقصد رسیده تا بازارهای کشور را قرق کنند و کارگران ایرانی بیکار و سرگردان بدنبال قاچاق و مشاغل کاذب و خطرناک دیگری بروند تا بتوانند معیشت خانواده شان را تامین کنند. درکنار دریا باشی و قاچاق سوخت رزق وروزی ات بشود و سرمایه کشور را برباد بدهی تا عده ای از این رهگذر سودهای کلان ببرند. 
اینها همه نشان می دهند که اقتصاد دریامحور در هرمزگان بی ثبات بوده و باید برای درمان این دردکهنه مدیران اجرایی ضرب الاجلی تعیین کرده و ظرفیتهای هدررفته را بازیافت نموده تاشاید جوانان بیکار وسرگردان اندکی آرامش یابند./

انتهای پیام /

فروغ مسلم زاده 

زمان انتشار: یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۷:۴۱

شناسه خبر: 39423

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب