امام جمعه بندرعباس:

ظرفیت جوانان را جایگزین نفت کنیم

امام جمعه بندرعباس استقلال اقتصادی واقعی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را مستلزم اراده ملی دانست و گفت: تولید ،مهم ترین راهکار تقویت اشتغالزایی درکشوراست . وی ضمن پرداختن به نقد نگاه جامعه نسبت به بعضی مشاغل افزود: تنها معلمی شغل انبیا نیست بلکه کشاورزی و سایر مشاغل نیز از سوی پیامبران انجام می شده وایشان کشاورز و دامدار بوده اند اما متاسفانه امروز فرزندان کشاورزان به جای کار برروی زمین به دنبال شغل پشت میز نشینی و غیرتولیدی هستند.

به گزارش خبرگزاری علم وفناوری از هرمزگان ؛ ایت الله غلامعلی نعیم ابادی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران بااشاره به سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال در بندرعباس  گفت: مقام معظم رهبری رهنمودهای سال گذشته درباره اقتصاد مقاومتی را تکمیل و بر تولید به عنوان مهم ترین بخش آن تاکید کرده اند.

وی اطاعت از مقام معظم رهبری و سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران را تنها راه شکل گرفتن اقتصاد مقاومتی دانست و بیان داشت: تا هنگامی که نفت خام را می فروشیم  ودلار می گیریم و با آن کالاهای مصرفی و غالبا کم ارزش خارجی وارد می کنیم شعار اقتصاد مقاومتی جلوه عملی پیدا نمی کند.
امام جمعه بندرعباس استقلال اقتصادی واقعی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را مستلزم اراده ملی دانست و گفت: تولید ،مهم ترین راهکار تقویت اشتغالزایی درکشوراست . وی  ضمن پرداختن به نقد نگاه جامعه نسبت به بعضی مشاغل افزود: تنها معلمی شغل انبیا نیست بلکه کشاورزی و سایر مشاغل نیز از سوی پیامبران انجام می شده وایشان کشاورز و دامدار بوده اند اما متاسفانه امروز فرزندان کشاورزان به جای کار برروی زمین به دنبال شغل پشت میز نشینی و غیرتولیدی هستند. 
وی با بیان اینکه زنان علی رغم گذشته در بحث تولید حضور کمرنگ تری دارند گفت: تاریخ نشان می دهد که هنرکارکردن و تولید در دست زنان ایرانی بوده و این فرهنگ باید حفظ شود . وی بااشاره به ظرفیتهای دریایی و معادن استان هرمزگان در حوزه اشتغال و تولید اذعان داشت : هرمزگان کانون کاروتلاش است اما درکنار ان ابتکار و نواوری نیست و لازم است با بررسی دقیق امار صحیح بیکاری را استخراج کنیم و با پیوند علم و کار زمینه را برای تولید واشتغال بیشتر فراهم سازیم. 
وی در پایان خودکفایی را از ضروریات فرهنگ اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: اکنون در اکثر موارد خودکفا نیستیم و حتی بسیاری از مواد غذایی را از خارج وارد می کنیم و هر وقت توانستیم به جای چاههای نفت از بازوهایمان استفاده کنیم ان موقع فرهنگ اقتصادمقاومتی د رکشو رنهادینه شده است .

انتهای پیام/

زمان انتشار: یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۴:۱۲

شناسه خبر: 39426

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب