نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد:

ضعف اجرای قانون از سوی تامین اجتماعی

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براینکه عدم تشکیل صندوق حق درمان کارگران نشان از ضعف اجرای قانون از سوی تامین اجتماعی دارد، گفت: وزیر مرتبط با این موضوع که از بدنه همین دولت بوده و رییس جمهور وی را به مجلس معرفی کرده است، اما همین مسائل از جمله بی توجهی به اجرای قانون و دستورات رییس جمهور سبب پیگیری طرح استیضاح وزیررفاه درمجلس شده است؛ زیرا تامین اجتماعی زیرنظر وزارت کار است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری-محمد حسین قربانی  افزود:: دستور سال گذشته رییس جمهور درجهت جداسازی حق درمان کارگران درتامین اجتماعی و واریز آن در یک حساب مجزا نشان از اهمیت این موضوع دارد، اما باید درخصوص میزان پرداخت حق درمان کارگران به حوزه سلامت شفاف سازی انجام شود.

آمار و ارقام سازمان بازرسی، وزارت بهداشت و تامین اجتماعی از اختصاص حق درمان کارگران به بخش سلامت کمی متفاوت است، درحال حاضر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دوره گذشته تا کنون پیگیر واریز کامل 9 بیست وهفتم حق درمان کارگران به حوزه سلامت است؛ یعنی درمان کارگران تنها باید برای درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی هزینه شود.

درهمین راستا رییس جمهور دستور تشکیل یک صندوق و یا حساب مجزا برای واریز حق درمان کارگران را داد،تفاوتی ندارد که این حساب و صندوق تحت نظر کدام سازمان و یا وزارتخانه باشد، وزارت بهداشت به دنبال این نیست که حساب را تحت نظر خود قرار دهد؛ بلکه موضوع مهم آن است که حساب متمرکز و تنها در مسیر درمان کارگران درتامین اجتماعی قرار گیرد.

در حال حاضرعدم تشکیل صندوق حق درمان کارگران نشان از ضعف اجرای قانون از سوی تامین اجتماعی دارد، وزیر مرتبط با این موضوع که از بدنه همین دولت بوده و رییس جمهور وی را به مجلس معرفی کرده است، اما همین مسائل از جمله بی توجهی به اجرای قانون و دستورات رییس جمهور سبب پیگیری طرح استیضاح وزیررفاه درمجلس شده است؛ زیرا تامین اجتماعی زیرنظر وزارت کار است؛یکی از موارد مورد توجه در پیگیری استیضاح وزیرکار عدم توجه به اجرای دستور رییس جمهور در تشکیل صندوق واریز حق درمان کارگران است.

انتهای پیام/

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۲:۵۶

شناسه خبر: 39593

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب