همایش مهارت‌آموزی سربازان

 اقدامی ملی برای اجرای هرچه اثربخش‌تر طرح مهارت‌آموزی سربازان

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ دبیر اجرایی نخستین همایش ملی مهارت‌آموزی سربازان با اشاره به اینکه خدمت سربازی فرصتی طلایی برای کسب مهارت از سوی سربازان و توسعه قابلیت‌های اشتغال پذیری آنان محسوب می‌شود عنوان کرد: همایش ملی مهارت‌آموزی سربازان که در 19 اردیبهشت‌ماه سال 97 برگزار خواهد شد در راستای اجرای هرچه اثربخش‌تر طرح مهارت افزایی سربازان کشور اقدام مثبتی است.
 
فرصت ارسال مقاله: 20 اسفندماه 1396
 
محورهای همایش:

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی
*توسعه جذابیت، نشاط و مهارت سربازان، الزامات قانونی و نقاط قوت و ضعف قوانین
* افزایش جذابیت در جامعه و نشاط دوره خدمت سربازی، رویکردها و روش ها
* ارتقاء مهارت آموزی در سربازی، الزامات، روش ها و راهکارها
* مهارت اندوزی سربازان و توسع فرهنگی، اجتماعی کشور
* مهارت آموزی سربازان و ارتقاء امنیت ملی

علمی-آموزشی
*مهارت های قابل آموزش در دوره سربازی، مبتنی بر نیاز بازار کار فعلی و آینده
* جایگاه فناوری های نوین در ارتقای کیفیت مهارت آموزی سربازان
* آموزش کارآفرینی در دوران سربازی، الگوها و روش ها
* آموزش و ارزیابی مهارتی سربازان، الگوها و روش ها
* رابطه مهارت آموزی با اشتغال، رویکردها و الزامات

اقتصادی-اشتغالی
* الزامات و سازوکارهای رصد شغلی سربازان مهارت آموخته در بازار کار
* نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور
* فرصت های کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی
* فرصت های دوران خدمت سربازی و رفع چالش های اقتصادی کشور
* سازوکارهای تشویقی و انگیزشی در توسعه مهارت آموزی سربازان
 
جوایز و امتیازها
* انتشار در مجلات علمی-پژوهشی و پایگاه های معتبر
* کسری خدمت و سایر امتیازات خدمتی
* چاپ در مجموعه مقالات
* پاداش نقدی
 
زمان بندی سایر آثار:
* پیشنهادهای سیاستی و قانونی
* تجارب موفق
* خاطرات
۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶
 
آدرس ارسال مقاله: www.confsarbazmaher.com 
 
 
انتهای پیام/

زمان انتشار: یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۴:۰۰

شناسه خبر: 54099

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب