لزوم آگاهی کشاورزان از بوم شناسی و زیست شناسی علف خبرگزاری علم و فناوری - لزوم آگاهی کشاورزان از بوم شناسی و زیست شناسی علف های هرز
ایجاد تحول در حوزه پژوهش علف های هرز ضروری است

لزوم آگاهی کشاورزان از بوم شناسی و زیست شناسی علف های هرز

بهبود وضعیت پژوهش های علف های هرز در کشور و جهت گیری آنها در مسیر توسعه راهبردهای مدیریت تلفیقی علاوه بر نقشی که در افزایش عملکرد گیاهان زراعی و کاهش هزینه های تولید دارد، منجر به ارتقاء بازدهی مصرف نهاده ها خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از گیلان؛ علف هاي هرز يكي از موثرترين عوامل كاهش دهنده عملكرد محصولات زراعي هستند به طوری که از کل زیانی که به محصولات کشاورزی مختلف می رسد 45 درصد آن ناشی از علف های هرز، 30 درصد آفات، 20 درصد بیماری ها و 5 درصد مربوط به سایر عوامل است. بنابراین خسارت ناشی از علف های هرز از آفات و بیماری ها نیز بیشتر است.

مدیریت بهینه علف های هرز منجر به افزایش تولید محصولات کشاورزی و ارتقای کیفیت آنها می شود. کشاورزی نوین به شکل فزاینده ای به روش های مورد استفاده برای کنترل علف های هرز وابسته است و تحقیقات می بایست به طور منظم ارائه دهنده اطلاعات و ارزیابی کننده روش های کنترل برای حصول چنین پیشرفت های باشد. از این رو تأکید بر اجرای تحقیقات مورد نیاز برای بهبود مدیریت علف های هرز ارزشمند است.

 

نکاتی که منجر به بهبود پژوهش های علف های هرز می شود

ایجاد تحولات اساسی در تحقیقات علف های هرز و به روز رسانی آن امری غیرقابل انکار در حوزه کشاورزی و محیط زیست کشور است. چنین توصیه هایی عمدتاً برای مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران علف هرز در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ارائه می شود. پژوهش های علف های هرز باید در بر گیرنده موارد مهم زیر باشد:

1- بوم شناسی و زیست شناسی گونه های علف هرز شایع، بانک بذر علف های هرز و تأثیر عوامل زنده و غیر زنده بر رشد و باروری گونه های مورد نظر.

2- تداخل علف های هرز به منظور تعیین دوره های بحرانی رقابت.

3- نظام های خاک ورزی و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها بر فلور علف هرز.

4- استفاده از گیاهان زراعی پوششی و خاک پوش ها.

5- شناسایی گیاهان زراعی رقابت کننده یا دگر آسیب برای فراهم آوردن زمینه رقابت موثر با علف های هرز.

6- کشت های مخلوط.

7- روش های پیش گیرانه کنترل علف های هرز به همراه اقدام های نظارتی و ارزیابی خطر پذیری علف های هرز.

8- کنترل زیستی علف های هرز.

9- پایش مقاومت به علف کش ها.

10- ارزیابی پیامدهای بوم شناختی استفاده از گیاهان زراعی مقاوم به علف کش.

 

مدیریت تلفیقی مستلزم آگاهی کشاورزان از بوم شناسی و زیست شناسی گونه های هرز است

هیچ روش کنترلی برای همه شرایط قابل توصیه نیست. کنترل موثر علف های هرز نیازمند اقدام های مختلفی است. مدیریت تلفیقی علف های هرز ترکیب منطقی روش های کنترلی برای کاهش موثر سطح آلودگی گونه های علف هرز خاص با حداقل اثرات نامطلوب بر محیط زیست است.

مدیریت تلفیقی علف های هرز مستلزم آگاهی کشاورزان از بوم شناسی و زیست شناسی گونه های علف هرز مهم، پیش از انتخاب هر نوع راهبرد کنترلی است. شناخت چرخه زندگی گونه های علف هرز برای اعمال اقدام کنترلی در حساس ترین مرحله رشدی علف هرز ضروری است.

محمد شریفی پژوهشگر حوزه کشاورزی در گفت و گو با خبرگزاری علم و فناوری مدیریت تلفیقی علف های هرز را به معنای تلفیق راهبردهای کنترلی موثر، ایمن از نظر محیطی و پذیرفتنی از نظر اجتماعی به منظور کاهش تداخل علف های هرز به زیر سطح آستانه خسارت اقتصادی دانست.

وی با اشاره به لزوم توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه کنترل تلفیقی علف های هرز تصریح کرد: تحقیقات در حوزه ادغام راهبردهای مختلفی از قبیل اصلاح نباتات، کود دهی، الگوهای کاشت، روش های کنترل شیمیایی، مکانیکی و زیستی، مدیریت خاک و نیز انتخاب مناسب ترین رهیافت تلفیقی با توجه به نوع محصول زراعی، اقلیم، خاک و فلور علف هرز منجر به اثربخشی بیشتر این نوع از شیوه مدیریتی می شود.

برنامه مدیریت تلفیقی علف های هرز باید در بر دارنده اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود و پراکنش علف های هرز و همچنین سایر عملیات به منظور بهبود رقابت گیاه زراعی علیه علف های هرز باشد. روش های پیش گیرانه مهم شامل کاهش مداوم جمعیت بانک بذر علف هرز در خاک و جلوگیری از تهاجم علف های هرز جدید از مزرعه ای به مزرعه دیگر است. چنین اقدام هایی مدیریت دراز مدت علف های هرز را کاهش می دهد.

راهبردهای کنترلی دیگری نیز در دسترس است که برخی از آنها نظیر تناوب زراعی وابسته به وضعیت بازار فروش است. البته دولت ها و دست اندرکاران امر می بایست به کشاورزان در انتخاب تناوب های زراعی صحیح کمک کنند.

استفاده از علف کش ها روش کنترل دیگری است که برای اجتناب از به خطر افتادن سلامتی انسان ها، آلودگی های زیست محیطی به ویژه در منابع آب و مشکلات مربوط به بروز مقاومت در علف های هرز، می بایست در به کار گیری آن دقت و توجه ویژه ای معطوف داشت. با تبعیت از اصول مدیریت تلفیقی علف های هرز می توان مصرف علف کش ها را کاهش داد.

در مورد کنترل علف های هرزی آبزی روشن است که روش های فیزیکی در تلفیق با کنترل زیستی بهترین اثرات را در پی دارند، اما جلوگیری از انتشار مواد و فاضلاب های آلی به داخل آبگیرها که منبع غذایی برای علف های هرز به شمار می رود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

بازنگری و ایجاد تحولات اساسی بر اساس تازه ترین دستاوردهای علمی در رهیافت های کنترل علف های هرز و به کار گیری روش جامع مدیریت تلفیقی، راهکاری موثر برای تغییر روش های سنتی کم بازده و بهینه سازی آنها در کشور خواهد بود.

انتهای پیام/

زمان انتشار: دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۶:۰۵

شناسه خبر: 61395

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب