در راستای بهبود محیط کسب و کار و توسعه توان فعالان اقتصادی؛

خروجی مثبت نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) برای کشور

نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) موتور محرک بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط است، در ایران بیشترین درصد واحدهای کسب و کار در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند و یک میلیون دلار بازاریابی خارجی و ۱۰۰ میلیارد ریال بازاریابی داخلی دستاورد فعالیت نخستین مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی کشورمان در اصفهان است

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، زهرا صفاییان کارشناس واحد SPX اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری، با بیان این که بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مؤثرترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها محسوب می شوند و از این رو در سال های گذشته مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه کشورها قرار گرفته اند، اظهار داشت: اگرچه در ایران بیش ترین درصد واحدهای کسب و کار در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند و از نظر تعدادی این صنایع می توانند موتور رشد و توسعه کشور باشند، اما این بنگاه ها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده کسب ننموده و از کمبودهای شدیدی رنج می برند.

وی افزود: بررسی های کارشناسانه نشان می دهد این مشکلات متأثر از عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی متعددی است که جز با استفاده از نهاد های توسعه ای مدرنی همچون خوشه های صنعتی، نظام مبادلات پیمانکاری فرعی و افزایش همکاری واحد های صنعتی قابل رفع نمی باشد.

صفاییان در ادامه با اشاره به این که راهبرد اصلی در این مدل آن است که تلاش کنیم ارتباط مناسبی بین بنگاه های اقتصادی در زنجیره ارزش و تامین قطعات صنعتی ایجاد شود، تاکید کرد: مشخصا اهمیت و اثرگذاری این نهادها والگوهای ارتباطی، زمانی ثابت می شود که با توجه به اهداف این مراکز و همکاری ها بین واحدها و میزان رشد صنعتی، تعطیلی و ناکارآمدی این نوع بنگاه ها کاهش یابد.

 

نخستین مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی از سال 1388 در اصفهان فعالیت های خود را آغاز نمود

کارشناس واحد SPX اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، تصریح کرد: در راستای اهداف بهبود محیط کسب و کار و توسعه توان فعالان اقتصادی و با توجه به نقش عمده صنایع پیمانکاری در تولید ناخالص ملی(GDP) ، صادرات غیر نفتی و تناسب آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای نخستین بار مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی با الگو برداری از  (SPX)کشور ترکیه در اصفهان از سال 1388 و با ماموریت توسعه بازار و ارتقاء توانمندی پیمانکاران صنعتی استان، تحت نظر شرکت شهرك های صنعتی اصفهان فعالیت های خود را آغاز نمود.

وی ادامه داد: از سال 1392 و همزمان با سیاستگذاری و راهبری این مرکز توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان این مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی وارد فاز اجرایی و عملیاتی گردید.

صفاییان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان از سال 1394 پس از بررسی، برنامه ریزی و مشاوره از متخصصان مجرب با عقد قرارداد با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در زمینه  SPXخدمات پیشرفته ای را در جهت توسعه SMEs آغاز نمود که می تواند با حمایت و همکاری همه ارکان درگیر در موضوع، جهش چشمگیری در توسعه پیمانکاران صنعتی کشور با جهت گیری صادراتی ایجاد نماید.

وی تصریح کرد: خدمات یونیدو که در چند گروه اصلی قابل ارائه می باشد عبارتند از: شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تلاش جهت جذب سرمایه گذار خارجی در سطح کشور، معرفی پیمانکاران ایرانی در سطح بازار جهانی و توسعه بازار بین المللی اعضا، اتصال به شبکه جهانی SPX های یونیدو، ممیزی دوره ای فعالیت های SPXو حوزه های فعالیت SPX است.

کارشناس واحد SPX اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، اذعان کرد: مرکز SPX اصفهان برای اعضای فعال، در زمینه های طراحی و ساخت قطعات، تجهیزات و ماشین آلات در حوزه های صنعتی از جمله صنایع فولادی، انرژی (نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی)، صنایع نیروگاهی، صنایع خودرو سازی)خودرو سبک و خودرو سنگین(، صنایع نساجی، کارخانجات صنعتی، پروژه های و خدمات فنی، مهندسی EPC هم ارائه می شود.

 

نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) چیست؟

وی در پاسخ به این سوال، گفت: نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) به عنوان یکی از روش های مدرن توسعه صنعتی برای صنایع کوچک و متوسط مطرح است که فعالیت های توسعه ای خود را در زمینه صنایع پیمانکاری متمرکز نموده است. در این روش فرآیند واگذاری تولید قطعه ها و اجزای قابل مونتاژ اصلی یا فرعی و یا بخشی از خدمات مورد نیاز محصول نهایی از پیمانکار اصلی به یک یا چند بنگاه پیمانکاری سازماندهی شده و سعی می شود این چارچوب با حداکثر بهره وری و اثربخشی در سطح کشور پیاده سازی شود.

صفاییان افزود: بدیهی است در نظام تولید به ویژه در حوزه های صنعت، تقسیم کاری که به این روش اصولی و برنامه ریزی شده انجام می پذیرد و پیمانکار فرعی(Subcontractor) بر اساس مشخصات فنی تعیین شده توسط پیمانکار اصلی (کارفرما) کار را انجام می دهد، همچنین توسعه کسب و کار صنعتی بین فعالان حوزه پیمانکاری و ارتقای روزافزون تخصص پیمانکار فرعی در یک یا چند فرایند فنی محقق می شود.

این کارشناس واحد  SPX، تصریح کرد:  نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه پیمانکاری فرعی یا همان  SPX که ایده ی اولیه ایجاد آن از سال 1970 در یونیدو شکل گرفت و تا سال 1985به شکل امروزی خود درآمد، با هدف تقویت توانایی صنایع کوچک و متوسط برای افزایش تولید و اشتغال زایی آن ها، به روزآوری فرایند های فنی و محصولات آن ها، بهبود قابلیت رقابت بین المللی آن ها، جلب سرمایه گذار، تشویق جایگزینی واردات و رشد صادرات محصولات تولید شده فعالیت می کند.

وی در ادامه با تاکید بر این که، در واقع SPX با کمک توسعه بازار بنگاه های کوچک و متوسط در سطح بین المللی در کنار آموزش و ارتقاء توانمندی بنگاه ها، اقیانوسی از فرصت های رشد و تعالی را پیش روی بنگاه ها قرار داده است، اذعان کرد: در این الگوی توسعه، مراکز SPX که عمدتا غیر انتفاعی و متشکل از کارشناسان خبره و آموزش دیده بوده و مورد حمایت و پشتیبانی نهاد های غیر دولتی می باشند به دنبال دسترسی به اهداف مشخصی هستند که مهمترین آن ها عبارتند از :

 

شناسایی، ایجاد و توسعه بازارهای جدید برای پیمانکاران

ارتقاء توانمندی و پتانسیل پیمانکار و کارفرما

تسهیل ارتباط کارفرما و پیمانکار و معرفی آن ها به یکدیگر

 

صفاییان تصریح کرد: این مراکز برای دستیابی به اهداف فوق و براساس نوع و شرایط پیمانکاران و فضای پیمانکاری هر کشور خدماتی تعریف می کند که مهمترین آن ها عبارتند از:

جمع آوری، به روز رسانی، صحت سنجی و مدیریت اطلاعات پیمانکاران عضو

تامین نیازهای کارفرمایان در زمینه شناخت پیمانکاران گوناگون متناسب با نیاز آن ها ((Match Making و براساس اطلاعات پیمانکاران عضو

ارتقاء توان اجرایی اعضا از طریق ایجاد مشارکت ها، شبکه ها و کنسرسیوم های عملیاتی از اعضا

معرفی توانمندی پیمانکاران به کارفرمایان از طریق رویدادها، مذاکرات و بازدیدهای رودرو شامل برنامه ریزی بازدید حضوری(Site Visit) کارفرمایان از توانمندی شرکت های پیمانکاری عضو یا به اصطلاح partnership Day))

معرفی توانمندی پیمانکاران عضو به کارفرمایان در جلسات رو در رو(B2B) یا به اصطلاح (Supply Day)

تبلیغات و بازاریابی برای اعضا و پیمانکاران از طریق سازماندهی برگزاری، حضور، بازدید و غیره در نمایشگاه ها، همایش

ها و کنفرانس ها و به طور کلی رویدادهای بازاریابی مرتبط

ارتقاء و توسعه توانمندی اعضا از طریق طراحی واجرای دوره های آموزشی مورد نیاز پیمانکاران، ارائه مشاوره های تخصصی به اعضا از طریق ایجاد کلینیک های صنعتی در زمینه های مالی، حقوقی، قانونی، فنی، بازاریابی و غیره است.

 

دستاوردهای مرکز SPX اصفهان کدامند؟

صفاییان با بیان این که فعالیت این مرکز دستاوردهای چشمگیری را همراه داشته است، تصریح کرد: یکی از دستاوردهای آن جمع آوری، صحت سنجی و ورود اطلاعات بیش از 400 پیمانکار و کارفرما در پورتال بین المللی Match Making یونیدو و بیش از 700 شرکت خرد در سامانه داخلی مرکز توسعه بازار و مذاکره با کارفرمایان متعدد داخلی و خارجی و رویدادهای بازاریابی است که تاکنون منجر به یک میلیون دلار بازاریابی خارجی و 100 میلیارد ریال بازاریابی داخلی گردیده است.

وی افزود: رویداد های بازاریابی و معرفی توانمندی پیمانکاران عضو به کارفرمایان از طریق برگزاری بازدید حضوری کارفرمایان از توانمندی شرکت های پیمانکاری عضو، برگزاری جلسات رو در رو(B2B) بر اساس نیاز سنجی از اعضا کارفرما از دیگر دستاوردها است.

صفاییان گفت: تبلیغات و بازاریابی از طریق سازماندهی برگزاری، حضور، بازدید و غیره در نمایشگاه ها، همایش ها و کنفرانس ها و به طور کلی رویدادهای بازاریابی مرتبط به طور مثال حضور در نمایشگاه های داخلی: تبریز، کیش و تهران و نمایشگاه های مرتبط بین المللی مثل هانوفر و میدست نیز از دستاوردهای این مرکز است.

وی تصریح کرد: همچنین برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش سطح بهره وری اعضا با نیاز سنجی از پیمانکاران و آسیب شناسی از کارفرمایان که به بیش از 25000 هزار نفر ساعت منجر شده است و در حال حاضر این دوره ها با مشارکت مستقیم واحد آموزش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می گردد.

کارشناس واحد SPX اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، دیگر دستاوردهای این مرکز را تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی از پیمانکاران خرد و متوسط به کمک منابع مطلع مثل اتاق های بازرگانی و خانه های صنعت و معدن، ارتباطات تجاری و بازرگانی که منجر به توافق نامه همکاری در زمینه های اخذ مشاوره این مرکز با SPX کشور ترکیه و همچنین عقد تفاهم نامه همکاری و ایجاد میز مشترك همکاری دوجانبه با SPX بصره، ایجاد ارتباطات قوی با دفاتر مختلف سازمان یونیدو مثلITPO ایتالیا برای جذب طرح های قابل ارائه سرمایه گذاری مانند حضور در نمایشگاه های ECOMONDO و دومین دوره جایزه جهانی در کسب و کارهای کشاورزی در میلان و نیز همکاری های مشترك با SPX سایر کشورها مثل اقلیم کردستان و بغداد عراق، نیجریه، موزامبیک و غیره  برشمرد.

وی افزود: برگزاری تور های نمایشگاهی داخلی و خارجی که آخرین مورد آن نمایشگاه Hannover با تسهیلاتی ویژه همچون غرفه، دعوتنامه از سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، اخذ ویزا و بلیط نمایشگاه برای اعضا به صورت رایگان، اخذ مشاوره به اعضای مرکز توسط مجرب ترین مشاورین در استان در حوزه های مربوطه با حمایت ها ی اتاق بازرگانی اصفهان برای تهیه غرفه در نمایشگاه های داخلی بین المللی و حضور اعضا در این غرفه ها جهت برگزاری مذاکران حضوری برگزاری رویداد های مشترك با استان های دارای دفاتر محلی، همچنین محاسبه و آموزش شاخص PMI برای اولین بار در کشور مستقیما توسط مدرسان سازمان یونیدو جهت شناخت چالش ها و معظلات بخش های مختلف صنعت و ارائه راهکار برای بهبود شرایط موجود و تهیه نرم افزار محاسبه شاخص PMI برای محاسبه این شاخص است.

وی در پایان تاکید کرد: بهره مندی حداکثری از این موفقیت مستلزم مشارکت گسترده فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف پیمانکاری و کارفرمایی در سطح ملی می باشد که امید است با همت سازمان های مختلف دولتی و خصوصی قدمی بزرگ در این راستا برداشته شود.

انتهای پیام/

معصومه صادقی

زمان انتشار: سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۰۶:۳۰:۰۰

شناسه خبر: 67175

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب