پژوهشگران اثبات کردند

تنوع گونه های درختی عامل بهبود بهره وری جنگل ها

تنوع بیشتر گونه های درختی منجر به ذخیره افزونتر کربن در عرصه های جنگلی می شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از گیلان؛ تنوع گونه ای بالا عامل بقا و پایداری سیستم های اکولوژیک بوده و عملکرد اکوسیستم ها با افزایش آن بهبود می یابد.

نتایج حاصل از پژوهشی مشترک که توسط پژوهشگرانی از کشورهای آلمان، چین، سوئیس، انگلیس و آمریکا به اجرا در آمد نشان داد که، جنگل های نیمه گرمسیری برخوردار از گونه های غنی و بسیار متنوع درختی دو برابر بیشتر از جنگل های تک گونه ای، کربن ذخیره می کنند.

نتیجه گیری مذکور پس از ارزیابی داده های بدست آمده از جنگل هایی که به طور ویژه برای اجرای این مطالعه در چین کاشته شده و شامل بیش از ۱۵۰ هزار درخت بودند، صورت گرفت.

در این پژوهش که نتایج حاصل از آن در مجله Science به چاپ رسید، مشخص شد که جنگل های غنی به لحاظ برخورداری از گونه های متنوع درختی، ۳۲ تن کربن در هکتار ذخیره می کنند، این در حالی است که جنگل های تک گونه ای تنها قادر به ذخیره ۱۲ تن کربن در هکتار هستند.

داده های بدست آمده از این بررسی با مواردی که قبلاً در مورد مراتع در آمریکا و اروپا ثبت شده است، مطابقت داشت و نشان می دهد که برنامه های احیای جنگل باید شامل کاشت تعداد زیادی از گونه های مختلف درختی (تنوع بالای گونه ها) باشد تا بهره وری بهتر و حفاظت موثرتری در برابر تغییرات اقلیم صورت گیرد. 

انتهای خبر/

زمان انتشار: سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۳:۰۸

شناسه خبر: 69266

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب