بزودی برگزار می شود؛

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری،مدیریت،اقتصاد و بانکداری

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری،مدیریت،اقتصاد و بانکداری به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری علم وفناوری ؛ دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری،مدیریت،اقتصاد و بانکداری به تاریخ  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰در تهران برگزار می شود.

محورهای برگزاری این کنفرانس مهم عبارتند از :

 تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري

اطلاعات حسابداري در ارزيابي شرکت

ارزيابي استاندارد هاي بين المللي

 حسابداري تلفيقي

حسابداري مديريت و سيستم ها کنترلي

حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن

نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

کاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

توليد و حسابداري مديريت

يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

روش هاي تأمين مالي در سازمانها

لزوم استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي

نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير کشورها

نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

ارزش افزوده و گزارشگري مالي

اخلاق در حسابداري و حسابرسي

مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

کاربرد اينترنت در حسابداري

سيستم هاي اطلاعات حسابداري

حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده

مديريت استراتژيک هزينه و عملکرد در فضاي کسب و کار

حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي

حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي

ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه

حسابداري مديريت و ارزيابي عملکرد سازمان

حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي

حسابداري مديريت و حسابرسي عملکرد

ابزار و تکنيک هاي حسابداري مديريت

هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت

برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور

محاسبه و قيمت تمام شده کالا و خدمات

آموزش حسابداري،تحقيقات بازار سرمايه

حسابداري و نظام راهبري شرکتها

حسابداري و ارزيابي عملکرد شرکتها

نقش حسابداري در تحول اقتصادي

چالشهاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران

نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي کشور

و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري

برای اطلاعات بیشتر با آقای اسدی مسئول دبیرخانه09300414400تماس گرفته شود.

 

زمان انتشار: سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۶:۰۵:۰۰

شناسه خبر: 71662

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب