دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری دعوت کرد:

اجرای طرح های مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جهت اجرای طرح‌های پژوهشی دعوت به همکاری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از فارس؛ دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در جهت توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان از اعضای هیات های علمی دانشگاه و مراکز علمی – پژوهشی، برای انجام پژوهش در عناوین زیر، دعوت به عمل می آورد.

الف) عناوين طرح‌هاي پژوهشي
1) بررسی علل و عوامل شیوع مصرف مواد در استان های پُر خطر و کم خطر (در جمعیت عمومی 15 تا 64 ساله، جمعیت دانش آموزی متوسطه دوم، جمعیت کارگری و جمعیت دانشجویی)
2) پيمايش خانوار در مورد شيوع مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در جمعيت عمومي كشور (15 تا 64 سال). (به صورت ملي)
3) شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي آزاد اسلامي سراسر كشور و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده. (به صورت ملي)
4) شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده. (به صورت ملي)
5) نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردانها و نحوه مصرف آنها. (به صورت ملي)
6) بررسي روند شيوع مصرف مواد و اختلالات مصرف در سربازان پادگان‏ها. (به صورت ملي)
7) شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روانگردان‏ها در كارگران محيط‏هاي صنعتي و كاركنان سازمان‏‌ها. (به صورت ملي)
8) ارزيابي مديريت امر مبارزه با مواد مخدر در دستگاههاي عضو و مرتبط با ستاد. (به صورت ملي)
9) بررسي اثربخشي منابع هزينه شده (هزينه فايده) در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها.
10) كيفيت منابع انساني تخصيص يافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان‏گردان‌ها (كاهش عرضه- كاهش تقاضا).
11) تهيه و تدوين نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‏گردان‏ها و پيش‏سازها در هريك از استان‏هاي كشور.
12) بررسي میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم و هنرجويان هنرستان‏هاي استان هاي كشور. (به صورت ملي)
13) بررسي جامعه شناختي ميزان انگ و هنجارهاي اجتماعي (سنت، فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثير آن بر شروع مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ايراني)
14) طرح 5 ساله تقویم آموزشی کارکنان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور. (به صورت ملي)
15) ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در مدارس متوسطه دوم (ويژه والدين، مربيان و دانش‏آموزان). (به صورت ملي)
16) ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در دانشگاه‏هاي دولتي. (به صورت ملي)
17) تجارب نوين پيشگيري اوليه از اعتياد در كشورهاي توسعه يافته.
18) مطالعه تجارب و اقدامات موفق جهاني مشاركت‏هاي اجتماعي در حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي.
19) ارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامه‎هاي توانمندسازي سازمان‏هاي مردم نهاد حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي طي سال‏هاي 1392 تا1396 و ارائه مدل.
20) نيازسنجي آموزشي و طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان‏گردان‏ها.
21) شناسايي مولفه‏هاي اصلي در اشتغال بهبود يافتگان و طراحي مدل ايجاد اكوسيستم هاي كارآفريني دانش بنيان در سمن‏هاي فعال حوزه صيانت.
22) مطالعه تجارب موفق جهاني در حوزه صيانت با تاكيد بر رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش سازمان‏هاي مردم نهاد.
23) امكان سنجي استفاده از ظرفيت‌هاي منطقه‏اي استان‏هاي كشور براي توسعه كسب و كار و اشتغال بهبوديافتگان.   
24) آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان‏ها و پیش سازها در داخل کشور.
25) بررسی شیوه‌ها و مسیرهای انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها به داخل کشور و اثر بخشی راه کارها و اقدامات مقابله‌ای.
26) بررسی روش‌ها و شیوه های پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن در اقتصاد کشور.
27) بررسی شیوه های مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوری های نوین.
28) آسیب شناسی سیاست جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) و کیفری حاکم بر امر مبارزه با مواد مخدر در ایران طی سال‏های 1367 تا 1397.
29) بررسی اثر بخشی مجازات های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال، مجازات‌های سالب حیات و...).
30) تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان‌ها.
31) تنقیح قوانین حوزه مواد مخدر.
32) بررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها نسبت به میزان اثر بخشی مجازات‌های پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکم قضایی.
33) پيمايش‌هاي رفتاري- زيستي گروه‌هاي پُر خطر معتادان (تزريقي، تن فروش‏ها، معتادان زنداني ...)
34) طراحي نظام ثبت اطلاعات مشكلات اورژانس معتادان اورژانس بيمارستان‏هاي كشور
35) طراحي و بررسي اثربخشي مدل‏هاي درمان و حمايت‏هاي اجتماعي با الگوهاي بومي
36) طراحي مداخلات درمان و حمايت اجتماعي براي گروه‏هاي خاص معتادان شامل بي‌خانمان‏ها، زنان خياباني، نوجوانان، زندانيان و بررسي اثربخشي آن‌ها.
37) طراحي راهكارهاي ارتقاي بيمه براي پوشش خدمات اعتياد و بررسي تاثير حمايت بيمه‏اي در ماندگاري در درمان.
38) ارزشیابی اثربخشي و کارآیی برنامه ادغام پيشگيري و درمان اعتياد در نظام مراقبت‏هاي بهداشتي اوليه و میزان به کارگیری پروتکل وزارت بهداشت در فیلد
39) راه‌اندازی نظام ثبت اطلاعات معتادان و درمان اعتیاد در کلیه مراکز درمان اعتیاد و زندان‏های سطح کشور.
40) ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمانی کشور و بررسی میزان به کارگیری پروتکل درمان با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی.
41) بررسی کارکرد مداخلات درمانی در زندان و میزان به کارگیری پروتکل‏های درمانی و بررسي ميزان هزينه اثربخشي برنامه ارائه سرنگ
42) بررسی روش‏های نظارت مطلوب بر مراکز درمانی اعتياد
43) سنجش نیازها و طراحی بسته‌های آموزشی برای ارتقای نگرش،دانش و مهارت درمان گران اعتیاد
44) طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد
45) طراحی نظام جامع درمان اعتیاد (استانداردها، روش‏های درمانی، توزیع، دسترسی ها و...)
46) تعیین قیمت تمام شده مداخلات درمانی و کاهش آسیب در کشور
47) بررسی میزان اثربخشی و هزینه- اثربخشی مداخلات پیشگیری از بیش مصرف و مرگ و میر ناشی از مواد
48) ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی مراکز کاهش آسيب به منظور بهبود نظام ثبت اطلاعات خدمات كاهش آسيب
49) ارزشیابی کارکرد گروه‏های همیاری و سایر سازمان‏های مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان
50) بررسی روش‏های تامین منابع مالی، نظام بودجه‏ریزی، تخصیص اعتبار و هزینه کرد بودجه در سازمان‏های مختلف در امر درمان و کاهش زیان در پنجسال گذشته
51) مستندسازی وضعیت مدیریت درمان و کاهش زیان و ارزشیابی ساختارهای اداری و اجرایی موجود و بررسی مشکلات نظام مدیریت درمان اعتیاد کشور
ب) شرايط طرح‌هاي پژوهشي
1) مجريان طرح‌هاي پژوهشي الزاماٌ بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاه و حداقل رتبه علمي استادياري داشته باشند.
2) الزاماٌ مجريان بايد در سوابق علمي‌شان فعاليت‌هايي در حوزه اعتياد و مواد مخدر داشته باشند.
3) رشته‌هاي تحصيلي مجريان و ناظران بايد مرتبط با موضوع طرح ارسالي باشد.
4)  هر پژوهشگر در طول يك سال صرفاٌ مجاز به انعقاد قرارداد يك طرح پژوهشي مي‌باشد.
5) براساس استعلام صورت پذيرفته توسط دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر از معاونت حقوقي رياست محترم جمهوري، انعقاد هرگونه قرارداد اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي با كاركنان دولت ممنوع مي‌باشد.
علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم پروپوزال با شماره 07136236381 داخلی شماره یک حوزه پژوهش و برنامه ریزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس تماس حاصل نمایند.

زمان انتشار: چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۵:۰۰

شناسه خبر: 74436

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب