به برکت انقلاب اسلامی ایران؛

بوشهر رتبه سوم باسوادی در کشور دارد

با چهل ساله شدن انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، باسوادی استان بوشهر از ۳۸/۹۳ درصد تا قبل از پیروزی انقلاب به بیش از ۹۷/۲ درصد در سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان بوشهر؛ سوادآموزی در ایران، از سال 1315 شمسی، با تشکیلات سازمان تعلیمات اکابر آغاز شد. در آن زمان، این بخش از وظیفه سوادآموزی، از ادارات مربوط به وزارت معارف به شمار می رفت، ولی پس از مدتی، چون توفیق چشم گیری نداشت، منحل شد.

 

انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1357 با انگيزه و پيام فرهنگي و الهي پيروز گرديد و در آغازين بهار آزادي و آگاهي، امام خميني (ره) فرمان مبارزه با بيسوادي را در هفتم دي ماه 1358 به طور ضربتي و بسيج عمومي، صادر فرمودند و پس از آن فرمان، سازمان نهضت سوادآموزي به عنوان يك نهاد انقلابـي شکل گرفت.

این نهضت در ابتدا در قالب نهادی مستقل کار خود را آغاز نمود و سپس در سال 1361، به آموزش و پرورش پیوست. همکاری این نهاد انقلابی با آموزش و پرورش، به صورت کار مشترک آغاز و سبب شد که تلاش وسیع تری در مجموع کشور شروع و خوش بختانه دستاوردهای بزرگی نصیب ملت شایسته و انقلابی ایران شود.

سازمان نهضت سوادآموزي در 7 ديماه 1358با فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي و با هـدف مقابلـه بـا معضل بيسوادي و ايجاد فرصت دوم يادگيري براي همه اقشار مردم تشكيل گرديد.

در اين فرمـان، بـه سه هدف مشخص سوادآموزي اشاره شده است:

  • سوادآموزي با جهت گيري اسلامي
  • تبديل فرهنگ وابسته به فرهنگ مستقل و خودكفا در دراز مدت
  • دعـوت از كليـه مـردم و سـازمانهـا (بـه خصـوص وزارت آمـوزش و پـرورش) بـراي مشـاركت در سوادآموزي

 

از زمان تشكيل نهضت سوادآموزي براي ايجاد فرصت يادگيري بزرگسالان تاكنون پيشرفت چشمگيري در راستاي تحقق برخي از اهداف در نظر گرفته شده صورت گرفته است. پس از سه دهه فعاليت اين سازمان با توجه به تجارب ملي و تعامل آن با تجارب بين المللي ضرورت بازنگري و مهندسي مجدد در بسياري از رويه‌ها و روشهاي مورد عمل وجود دارد.

عمده ترين دلايل عقب ماندگي سرزمين‌ها، ريشه در بيسوادي و وضعيت آموزشي آنها دارد. كارآيي انسان‌ها و جمعيت‌ها در سايه سواد و آموزش به منصه ظهور مي‌رسد. همچنين بهره وري بهينه از منابع آنگاه عملي است كه دانش و تخصص كافي در اختيار باشد، بسياري از جوامع بـه لحـاظ سـطح پـايين آگاهي و مهارت، با مشكلاتي مانند سطح پايين درآمد روبرو هستند.

 

براي بهبود اين وضعيت، به حركت در آوردن چرخه‌اي توسعه و يا بهبود وضعيت اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگي در جامعه روستايي كه تقريباً يك سوم جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، علاوه بر بهبود در ميزان توليد و در آمد، دگرگوني اساسي در ساختار نهادي، اجتماعي روستا ضروري است براي اين كـار بايد سطح دانش و آگاهي جمعيت از طريق آموزش ارتقاء يابد، چون توسعه كه خـود شـامل تحـول در وضعيت اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد رابطه تنگاتنگ بارشد سواد و آموزش دارد در نتيجـه بـه هر ميزان سطح سواد افزايش يابد آن جامعه در رسيدن به توسعه موفـق‌تـر خواهـد بـود.

بـديهي اسـت انسان آموزش ديده و ماهر قدرت و كارآيي بالاي دارد كه ميتواند در مسايل فردي و جمعي آگـاه تـر و ماهرانه تر عمل نمايد. كارآيي كه مردم روستا را در جهت يك جامعه دانايي محور مانند آموزش مسايل زيست محيطي جمعيت، هم زيستي مسالمت آميز باديگران، قدرت حفظ و استفاده خردمندانه از منابع ملّي و خداداي سوق دهد و در مجموع ابرازي براي افزايش آگاهي و ايجاد تغييرات مثبت تلقي گردد.

نهضـت سـوادآموزي در طـي مـدت فعاليـت خـود توانسـته اسـت بـا اعـزام آموزشياران اين پرچمداران مبارزه با جهل در اغلب روستاهاي استان بوشهر حضور يافتـه و بـه آمـوزش روستاييان بپردازد تا با بالارفتن سطح آگاهي و بينش، وضعيت اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي آنـان را ارتقاء بخشد.

مقام معظم رهبری می‌فرماید: « نهضت سوادآموزی دو امتیاز دارد: یکی این است که شما بی‌سوادها را باسواد می‌کنید. این، یک کار از مجموع کارهایی است که نهضت‌سوادآموزی انجام می‌دهد. دوم این است که شما تعلیم و تعلم را تا اقصی نقاط کشور می‌برید. و این، یک فضیلت و حسنه‌ی دیگر است. این، غیر از سوادآموزی است.»

با مقایسه آماری جمعیت 10تا49 ساله استان بوشهر، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که نشان دهنده اختلاف 36درصدی بین جمعیت باسواد روستایی و شهری است تا سال 1355 از کل جمعیت شهری 62.60 درصد و از کل جمعیت روستایی 26.06 درصد باسواد بودند.

در سال 1355 درصد باسوادی مردان 10تا49 ساله 55.2 درصد و زنان 23.6 درصد بوده درصورتی که در سال 1395 درصد باسوادی مردان به 95.78 درصد و زنان به 95.23 درصد افزایش یافته است.

براساس سرشماره سال 1395 اختلاف باسوادی زنان و مردان در استان بوشهر به کمتر از یک درصد رسیده است که بر اساس برنامه‌ریزی تا پایان برنامه توسعه ششم در گروه سنی 10 تا 49 سال بی‌سوادی در استان بوشهر ریشه‌کن می‌شود.

میزان باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در استان بوشهر در سال ۱۳۹۰ معادل ۹۰.۳ درصد بود که در سال ۱۳۹۵ این میزان به ۹۵.۵ درصد رسیده است.

شهرستان بوشهر با ۹۷.۵۶ درصد باسوادی دارای بیشترین میزان با سوادی در بین شهرستان‌های استان بوده است و پس از آن شهرستان دیلم با ۹۶.۶۲ درصد و گناوه با ۹۶.۴۴ درصد قرار دارد. کمترین میزان باسوادی در استان بوشهر نیز مربوط به دیر با ۹۳.۲۰ درصد و عسلویه با ۹۲.۰۴ درصد است.

همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی نرخ باسوادی در استان بوشهر 28/8درصد بوده است. به برکت انقلاب اسلامی اکنون استان بوشهر رتبه سوم کشوری در میزان باسوادی و مقام دوم باسوادی کشور در بخش روستایی رتبه دوم کشوری در هوشمندسازی را در کارنامه دارد.

انتهای پیام/حسینی مفرد

زمان انتشار: جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۶:۲۰:۰۰

شناسه خبر: 75882

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب